Joanna Stryjczyk

Joanna Stryjczyk – doktor nauk humanistycznych, psychoterapeutka.

 

Obroniła doktorat w roku 2003 (UW), ukończyła psychologię w 2008 roku (SWPS), w roku 2010 uzyskała dyplom Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, gdzie ukończyła również wprowadzający kurs intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej. Doświadczenie zdobywała w oddziale dziennym szpitala tworkowskiego, oddziale dziennym Szpitala Nowowiejskiego, Lambdzie, La Stradzie, Polskim Centrum Mediacji i warszawskich ośrodkach prywatnych. Prowadzi określoną w czasie terapię problemów w bliskich związkach i relacjach z ludźmi; pomaga uregulować emocje w przypadku depresji, lęku, skłonności autodestrukcyjnych, nadmiernej impulsywności oraz w sytuacji kryzysów życiowych i nagłych strat; wspiera w uzyskaniu spójnego obrazu siebie i samoakceptacji. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par i terapię grupową.